Kvinnans nyckelknippa av guld

Fråga: Får en kvinna bruka nyckelknippa av guld?

Svar: Nej. Guld skall inte användas som nyckelknippa. Det är inte tillåtet. Det är slöseri.