Allergiker i moskén

Fråga: Jag är en allergiker som besväras av många bedjandes lukter. Får jag stanna hemma och be?

Svar: Om lukterna skadar och påverkar dig, får du be hemma till dess att orsaken upphör. Men om de varken skadar eller påverkar dig utan bara stör dig, får du härda med dem och förse dina näsborrar med något som förhindrar lukterna.