Försvarar och rekommenderar Ahl-ul-Bid´as böcker

Fråga: Vad är domen för personen som försvarar böcker skrivna av Ahl-ul-Bid´a och Takfîriyyûn, rekommenderar ungdomarna att läsa dem och fördömer dem som varnar för dem?

Svar: Han bedrar samfundet. Den som uppmanar till läsning av vilseledande och tvivelaktiga böcker bedrar samfundet, Qur’ânen och Sunnah:

”Religionen är välvilja.” De sade: ”Mot vem, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Mot Allâh, Hans skrift, Hans sändebud, muslimernas ledare och lekmän.”1

Sanningen måste alltså klargöras, klarläggas och propageras. Den som behagas får behagas och den som misstycker får misstycka.

1Muslim (55).