Det är den raka vägen

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Kriteriet som skiljer den raka vägen från den avvikande är Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg.”

Det är kriteriet. Alla inriktningar hävdar att de har rätt och att deras väg är den rätta medan alla andra är vilsna. Kriteriet som utmärker den raka vägen är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagares väg. Det är den raka vägen – inte den som beträds av vilsna, ignoranter och låtsaslärda.

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Den som avviker från den är antingen slarvig och orättfärdig, utgår ifrån sitt eget omdöme eller också ignorant efterapare.”1

Han är i alla fall avvikande. Deras avvikelse varierar. Vissa avviker mer än andra.

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/96).