Kommer på bortglömd Tashahhud i tredje Rak´ah

Fråga: Imamen går upp från andra Rak´ah till tredje Rak´ah och kommer på att han glömde Tashahhud. Får han sätta sig ned?

Svar: Detta detaljeras i Sunnah:

Om han har rest sig upp helt, så får han inte sätta sig ned i Tashahhud. Här måste han sedermera göra två Sudjûd på grund av glömskan.

Om han inte har rest sig upp helt, måste han sätta sig ned i Tashahhud. Här måste han inte göra två Sudjûd på grund av glömskan.

Hadîthen är konkret i sakfrågan:

”Om någon av er går upp efter två Raka´ât utan att hinna resa sig upp helt, skall han sätta sig ned. Och om han hinner resa sig upp helt, skall han inte sätta sig ned. Istället gör han två Sudjûd.”1

Fråga: Om han är närmare det ena hållet än det andra då?

Svar: Det är Hanafiyyahs filosofi. Vi pratar inte om sådant. Antingen har han rest sig upp helt, eller också har han inte gjort det. Om han är närmare den stående positionen, så har han fortfarande inte rest sig upp helt. Det är först när han har rest sig upp helt som han inte får sätta sig ned. Men personen som erinrar sig precis innan han reser sig upp helt skall sätta sig ned. I så fall har han gjort bra ifrån sig och är inte ålagd att göra två Sudjûd på grund av glömskan. Och om han har rest sig upp helt, så får han inte sätta sig ned i Tashahhud. I så fall har han gjort dåligt ifrån sig. Och om han gör dåligt ifrån sig får han göra två Sudjûd på grund av glömskan.

1Ibn Mâdjah (1208) och Ahmad (18248). Autentisk enligt al-Albânî i ”Irwâ’-ul-Ghalîl” (2/133).