Regler för kvinnans utgång

Fråga: I princip skall kvinnan vara hemma. Vad finns det för regler för att hon skall få gå ut i affären och liknande?

Svar: För det första skall det handla om ett behov som endast hon klarar av att göra. Ingen annan än hon klarar av att göra det, vill säga.

För det andra skall hon vara heltäckt. Inget av henne skall vara synligt så att hon inte prövar männen.

För det tredje skall hon inte dra ut på sin utgång. Så fort hennes ärende är avklarat skyndar hon hemåt.