307. Vad är domen för kondoleanser?

Fråga 307: Vad är domen för kondoleanser? Hur lyder de?

Svar: Det är Sunnah att förse den olycksdrabbade med kondoleanser. Handlingen medför belöning. Den som beklagar den olycksdrabbades sorg får en motsvarande belöning som han.

Det bästa som finns att säga är det som nämns i Sunnah:

اصبر و احتسب، فإن لله ما أخذ، و له ما أبقى، و كل شيء عنده بأجل مسمى

”Härda och räkna med Allâhs belöning. Allâhs är det som Han har tagit och det som Han har lämnat och allting varar hos Honom till en viss tidpunkt.”

Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Vi var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en av hans döttrar skickade ett bud till honom som berättade att hennes barn hade dött. Han sade till sändebudet: ”Gå tillbaka till henne och berätta för henne att Allâhs är det som Han har gett och det som Han har tagit och att allting varar hos Honom till en viss tidpunkt. Befall henne att härda och räkna med Allâhs belöning.”

Det är emellertid harmlöst att säga något annat liksom:

”Må Allâh öka din belöning, förädla din tröst och förlåta din döda anhörig.”

Ty det finns inget bevis för vad som måste sägas.