Då kan en kvinna gifta bort sig själv

Fråga: Det finns länder som inte styr med Allâhs lag och saknar föreskrivna domstolar. Får en tjej i ett sådant land gifta bort sig själv om hon saknar förmyndare?

Svar: Finns det inga muslimer i det landet? Det kan jag inte föreställa mig. Finns det inga rättfärdiga muslimer? Kan hon inte ta kontakt med något islamiskt land och låta en man med pålitlig religiositet och kunskap viga henne – om vi nu säger att en sådan man saknas i hennes land? Hon får alltså inte gifta bort sig själv förrän alla alternativ har upphört – och det är så osannolikt det bara kan bli.