Skillnaden på hopp och falska förhoppningar

Jag tycker att en persons tillstånd skall vara i enlighet med hans tillstånd och att den mest korrekta åsikten är att han som gör goda handlingar skall ha ett starkare hopp. Samtidigt skall han som vill synda ha en starkare rädsla. Det är den bästa åsikten jag har sett i denna allvarliga och stora sakfråga.

Skall hoppet baseras på goda handlingar eller den fattiges förhoppningar? Det skall baseras på goda handlingar. Exempelvis säger en ständig syndare att Allâhs nåd är vid. Det är fel. För att du skall ha bra tanke om Allâh och hoppas på Hans nåd måste du ta till dig åtgärder som hoppet och den goda tanken byggs på. Annars är det bara falska förhoppningar. I Nadjd är det vanligt att folk säger att falska förhoppningar är de fattigas kapital.