Qur’ânen först

Fråga: Är det bättre att nybörjaren memorerar Qur’ânen eller läser den?

Svar: Det bästa för studenten är att memorera Qur’ânen. Qur’ânen är grunden till alla böcker och den nyttigaste boken. Han skall först memorera Qur’ânen. Men om han kan memorera Qur’ânen samtidigt som han också memorerar Hadîth-böcker och sitter på de lärdas lektioner, så är det bara bra. Men om han inte klarar av att memorera Qur’ânen och samtidigt gå på de lärdas lektioner, säger jag till honom att memorera Qur’ânen först. Ty Qur’ânen är grunden.