Resenär har inte bett Maghrib och sluter sig till samling som ber ´Ishâ’

Fråga: Resenären ser att en samling ber ´Ishâ’. Skall han be ´Ishâ’ med den och sedan Maghrib?

Svar: Det korrekta är att han ber Maghrib med samlingen. Han skall sluta sig till bönen och avse Maghrib ändock de ber ´Ishâ’. Om han hinner be första Rak´ah med dem och imamen går upp i fjärde Rak´ah, sitter han kvar i Tashahhud och gör Taslîm. I det här fallet är det tillåtet att be på egen hand. Han kan inte be Maghrib med fyra Raka´ât. Alltså gör han Taslîm. Därefter sluter han sig till imamen och ber med honom resten av ´Ishâ’.

Om han sluter sig till bönen när imamen är i andra Rak´ah, gör han Taslîm med imamen.

Om han sluter sig till bönen när imamen är i tredje Rak´ah, ber han en till Rak´ah efter imamens Taslîm. Det är den mest övervägande åsikten i sakfrågan.

Somliga lärda menar att han ber ´Ishâ’ med samlingen och därefter Maghrib. Därmed uteblir ordningsföljden.

Andra lärda säger att han ber Maghrib på egen hand och sluter sig därefter till samlingen för att be resten av ´Ishâ’. På så sätt uppstår två samlingar i en moské. Det vill säga om resenären är tillsammans med någon annan och de ber i en egen samling eller skiljer sig från samlingen. Inget av det är åtråvärt i religionen. Alltså är den bästa åsikten den förstnämnda.

Detta scenario drabbar inte bara resenärer. Det kan även drabba boende när de slår ihop bönerna på grund av regn. Det kan hända att en person kommer till moskén och hittar människorna be ´Ishâ’ eftersom de slår ihop bönerna på grund av regn. Han själv har inte bett Maghrib. I så fall skall han sluta sig till dem och avse Maghrib och göra som angivet.