303. Vad är domen för att annonsera dödsfall i tidningar?

Fråga 303: Vad är domen för kondoleanser i tidningar? Anses de vara förbjudet tillkännagivande?

Svar: Jag tycker att kondoleanser i tidningar efter personens död är en form av förbjudet tillkännagivande. Det är emellertid harmlöst att tillkännage personens död innan begravningsbönen om syftet är att folk skall komma och be för honom. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tillkännagav Negus död och befallde följeslagarna att gå ut till böneplatsen för att be för honom. Dock är det onödigt att tillkännage hans död efteråt. Annonsering om ens död i tidningar är nämligen ett förbjudet tillkännagivande.