2. Tron på Allâhs enhet

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

Vi säger om Allâhs enhet och via Hans framgång tror vi på att Allâh är en och att Han saknar partner.

FÖRKLARING

Detta är Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm om Allâhs enhet. De bekräftar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) enhet och herravälde. Han är en om att ha rätt till dyrkan, en om Sitt herravälde och en om Sina namn, egenskaper och handlingar. Han har ingen partner bland Sin skapelse, vare sig änglar, profeter, sändebud eller någon annan människa. Han är ensam om att skapa skapelsen, försörja den, ta död på den, uppliva den och alla andra förfoganden. Allt det tillkommer Allâh allena. Han har alltså ingen partner bland Sin skapelse.