För stor för att vara överallt

I samband med Hans (ta´âlâ) ord:

وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

”Men Han är Allâh i himlarna och på jorden; Han känner det som ni hemlighåller lika väl som det ni öppet visar och Han vet vad ni förtjänar.”1

klargjorde jag att Djahmiyyahs och deras följares dogm om att Allâh är överallt är falsk. Ty alla existerande platser är för betydelselösa, små och ynkliga för att rymma himlarnas och jordens Skapare som är väldigare och större än allting annat. Han omger allting och ingenting omger Honom.

Därtill skall du veta att teorin som många ignoranter hävdar beträffande resningen, högheten och upphöjdheten, nämligen att begreppen fordrar riktning, vilket är omöjligt i förhållande till Allâh varpå begreppen måste dementeras och tolkas med bevislösa tolkningar, är falsk. Den beror på deras dåliga tanke om Allâh och Hans skrift. Han som hävdar att de uppenbara skildringarna i Qur’ânen och Sunnah fordrar riktning ställs följande fråga:

Vad menar du med riktning? Om du menar något obefintligt, så står obefintligheten för ingenting. Klargör först skillnaden mellan en befintlighet och en obefintlighet.

16:3