Arbete i domstol som inte dömer islamiskt

Fråga: En kvinna arbetar i en domstol som dömer brottsfrågor utmed människostiftade lagar. Får hon arbeta där?

Svar: Nej. Människostiftade lagar är inte tillåtna. Det är obligatoriskt att styra i enlighet med föreskriften, inte med lagarna. Ett sådant arbete är ett samarbete om synd och osämja.