301. Vad är domen för att gå hem till de olycksdrabbade för att beklaga sorgen?

Fråga 301: Vad är domen för att gå hem till de olycksdrabbade för att beklaga sorgen?

Svar: Handlingen saknar grund i Sunnah. Men om en person är släkting med de olycksdrabbade och fruktar att släktbanden bryts i fall han inte närvarar, så får han gå dit. Det är emellertid inte föreskrivet för de olycksdrabbade att anordna en sådan samling. Vissa Salaf ansåg handlingen vara en sorts jämmer. Istället brukade de låsa sina dörrar och om de råkade på någon i marknaden eller moskén, beklagade de sorgen.

Härmed behandlar vi alltså två sakfrågor:

1 – Det är inte föreskrivet att bege sig till den dödes anhörigas hem frånsett om man är deras släkting och befarar skuret släktband om man inte kommer.

2 – Att sitta och invänta besökare som beklagar sorgen är grundlöst. Faktum är att somliga Salaf sade att handlingen är en sorts jämmer.