39. Trettiosjunde beviset från Sunnah för Allâhs befintlighet över skapelsen

37 – Muhammad bin ´Abdil-Bâqî underrättade oss: Ahmad bin al-Hasan underrättade oss: al-Hasan bin Ahmad underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin ´Abdillâh underrättade oss: Ahmad bin Muhammad bin ´Îsâ underrättade oss: al-Qa´nabî berättade för oss: Mâlik berättade för oss, från Abûz-Zinâd, från al-A´radj, från Abû Hurayrah som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Änglarna som är hos er avlöser varandra natt och dag. De samlas i samband med Fadjr-bönen och ´Asr-bönen. Därefter stiger de som har tillbringat natten bland er upp varpå Han frågar dem – och Han vet bättre än de: ”Hur lämnade ni Mina slavar?” De säger: ”De bad när vi lämnade dem och de bad när vi kom till dem.”1

1al-Bukhârî (7429) och Muslim (632).