Muslimer bevittnar inte otro och hedniska högtider

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

De som inte vittnar falskt och som, när de träffar på lättsinnigt tal, går vidare med värdighet.”1

Ett annat drag som är typiskt för den Nåderikes slavar är att de vittnar inte falskt. En tolkning är att det åsyftar avguderi och idoldyrkan. En annan är lögn, synd, otro, lättsinnigt tal och falskhet. Muhammad bin al-Hanafiyyah sade:

De bevittnar inte nonsens och sång.”

Abûl-´Âliyah, Tâwûs, Ibn Sîrîn, adh-Dhahhâk, ar-Rabî´ bin Anas och andra sade:

De bevittnar inte hedniska högtider.”

´Amr bin Qays sade:

De bevittnar inte dåliga och vulgära sittningar.”

Mâlik berättade att az-Zuhrî sade:

De dricker inte sprit, sitter inte med ett sådant sällskap och åtrår det inte heller.”

Hadîthen säger:

Den som tror på Allâh och den Yttersta dagen skall inte sitta vid ett bord som sprit serveras på.”

Det har också sagts att versen åsyftar falska vittnesmål, vilket är avsiktlig lögn mot andra.

125:72