Lär otrogna Qur’ânen

130 – Sulaymân bin al-Ash´ath underrättade oss:

Jag hörde Abû ´Abdillâh bli frågad om muslimen som lär zoroastriska, judiska och kristna barn Qur’ânen. Han svarade: ”Jag tycker inte om det.”

131 – Muhammad bin ´Alî underrättade oss: Muhannâ berättade för oss: Jag frågade Ahmad:

Vad tycker du om att en muslim lär ett zoroastriskt barn något ur Qur’ânen?” Han sade: ”Ja, om han konverterar till islam. Annars finner jag det förhatligt att Qur’ânen placeras på ett obehörigt ställe.” Vi sade: ”Skall han lära honom hylla profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)?” Han svarade: ”Ja.”