Utdragen Takbîr i bönen

Märkligare än så är utdragningen som görs av vissa Shâfi´iyyah när de drar ut på Takbîr i samband med resningen från andra Sudjûd, resningen till andra Rak´ah och återhämtningssittningen däremellan, som förvisso är Sunnah. De drar ut på Takbîr så pass att de nästan tappar andan innan de har hunnit ställa sig upp. En person som kan Sunnah betvivlar inte att det är innovation. Hâfidh Ibn Hadjar sade:

Det välkända från Abû Hurayrah är att han brukade göra Takbîr när han gick upp. Han sköt inte upp på Takbîr till dess att han hade ställt sig upp, vilket har angivits ur ”al-Muwatta’”. Beträffande hans ord:

Och när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gick uppför de två Sudjûd sade han:

الله أكبر

”Allâh är större.”

så åsyftar det förmodligen ögonblicket då resningen utfördes.”1

1Fath-ul-Bârî (2/304).