Högljudd slemrensning i moskén

Fråga: Är det tillåtet att rensa bort slemmet i halsen högljutt och framför allt i moskén?

Svar: Det kan besvära andra. Vissa människor klarar inte av att höra det ljudet. Men ibland är det det enda sättet att få bort slemmet. I så fall får man höja ljudet lite.