Rakryggad Sudjûd

al-Bukhârî sade:

532 – Hafs bin ´Umar berättade för oss: Yazîd bin Ibrâhîm berättade för oss: Qatâdah berättade för oss, från Anas, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Var raka i Sudjûd. Ingen får lägga ned armarna som en hund. Om någon skall spotta så skall han varken spotta framför sig eller till höger om sig, ty han för ett innerligt samtal med sin Herre.”

Var alltså rakryggade i Sudjûd. Det är man när man lyfter på armarna, för bort dem från sidorna, lyfter upp ryggen och lyfter upp låren från vaderna. Sådan är rakheten. Nu är varje kroppsdel rak till skillnad från om armarna hade placerats på golvet, något profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd.

Liknelsen vid hunden är tillsynes en varning. Den kan också åsyfta en jämförelse. Den bedjande skall alltså inte lägga ned armarna som en hund ligger. Annars är det harmlöst. Jag tycker dock att liknelse verkar som en varning – och Allâh vet bättre.