Kvinnlig patient i enrum med manlig läkare

Fråga: Får en manlig läkare vara ensam med en kvinnlig patient i ett rum?

Svar: Nej. Han får inte vara ensam med en kvinna:

”En man är inte ensam med en kvinna utan att Satan är den tredje.”1

Alltså får han inte vara i enrum med henne.

1at-Tirmidhî (2165).