Tashrîq-dagarnas stening skall ske på eftermiddagen

Fråga: Är det tillåtet att stena pelarna den 13 Dhûl-Hidjdjah, den sista Tashrîq-dagen, innan solen står i medianen och därmed en särskild dom just den dagen?

Svar: Vissa lärda säger det. Däremot säger beviset att steningen skall äga rum efter att solen har lämnat medianen. Därefter beger han sig därifrån. Så lyder den profetiska vägledningen.