Lämnar Muzdalifah innan midnatt

Fråga: En person lämnar Muzdalifah för Minâ innan midnatt och återvänder inte. Vad är åligger honom?

Svar: Han är ålagd att sona; han måste slakta. Han får inte lämna Muzdalifah förrän efter midnatt.