202. Slavens välvilja mot ägaren

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

202 – Ismâ´îl berättade för oss: Mâlik berättade för mig, från Nâfi´, från ´Abdullâh bin ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Om slaven är välvillig mot sin ägare och dyrkar sin Herre väl, belönas han två gånger.”1

FÖRKLARING

Hadîthen bevisar att den ägde slaven som uppfyller dyrkan som Allâh har ålagt honom belönas väldigt stort. Om han därtill uppfyller sin ägares plikter belönas han för det med. Alltså belönas han två gånger för att ha utfört två plikter. Detta gäller personen som utför dem som sig bör.

1Autentisk.