298. Är det tillåtet att beklaga sorgen innan begravningen?

Fråga 298: Är det tillåtet att beklaga sorgen innan begravningen?

Svar: Ja, det är tillåtet att beklaga sorgen innan och efter begravningen. Tiden för kondoleanser börjar från och med den avlidnes död till dess att olyckan har släppt. Usâmah bin Zayd (radhiya Allâhu ´anhumâ) berättade:

”Vi var tillsammans med profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) när en av hans döttrar skickade ett bud till honom som berättade att hennes barn hade dött. Han sade till sändebudet: ”Gå tillbaka till henne och berätta för henne att Allâhs är det som Han har gett och det som Han har tagit och att allting varar hos Honom till en viss tidpunkt. Befall henne att härda och räkna med Allâhs belöning.”