Lektion i Ahl-ul-Bid´as moské istället för Ahl-us-Sunnahs moské

Fråga: Får vi hålla föreläsningar och lektioner i Ahl-ul-Bid´as moskéer istället för Ahl-us-Sunnahs moskéer?

Svar: Nej. Håll dem i Ahl-us-Sunnahs moskéer. De som vill väl kommer att komma till er i Ahl-us-Sunnahs moskéer. Att ni håller i dem i moskéer som hyser innovationer uppmuntrar dem till dem. De kommer att argumentera med er och era besök. De kommer att argumentera med er för att rättfärdiga sina innovationer.