Undervisning och ledarskap för pengars skull

Fråga: Vad är domen för personen som kallar till bön bara för lönens skull?

Svar: Först och främst måste vi veta att bonusen som staten ger till imamer och böneutropare är ingen lön. Det är en gåva från finansdepartementet till folk som gagnar muslimer, som exempelvis lärare, imamer, böneutropare, domare och ledare. Det är alltså ingen lön så att vi skall kunna säga att det är olovligt att ta emot den mot dyrkan. Det är en gåva från finansdepartementet till den som utför detta uppdrag.

Men är det tillåtet för böneutroparen eller imamen att kalla till bön respektive leda folk i bön för lönens skull? Ha inte den avsikten. En sådan avsikt annullerar handlingen. I så fall belönas du varken för böneutropet, bönen, domaryrket eller undervisningen. Avse att undervisa och ta emot gåvan från staten så att du kan bruka den till ditt jordiska ändamål. Därmed gagnas du både av pengarna och din goda avsikt.

Däremot kan Satan överväldiga människan så att hon exempelvis bara kallar till bön eller undervisar för gåvans skull. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade att en sådan person har ingenting på Domedagen. Han hade rätt. Denne har tagit sin lön i detta liv. Vi måste uppmana människor till ärliga avsikter.