Härda med att kalla familjen till bönen

Fråga: Allâh (´azza wa djall) sade till Sin profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا

”Uppmana ditt folk att förrätta bönen och förrätta den du utan att förtröttas.”1

Går det emot hans (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

”Av ert jordiska liv älskar jag kvinnor och parfym och bönen är min ögonsten.”2?

Svar: Härda när du befaller ditt folk att be vill säga. Det besvärar ju människan. Hon kanske får nog av sina barn och låter dem vara. Härda när du befaller dem att be. Fortsätt med det.

120:132

2al-Bayhaqî (7/78). adh-Dhahabî sade:

”Dess berättarkedja är stark.” (Mîzân-ul-I´tidâl (2/177))

Ibn-ul-Mulaqqin sade:

”Dess berättarkedja är autentisk.” (al-Badr al-Munîr (1/501))