Följer den enklaste åsikten

Fråga: Om det finns två åsikter i en fråga. Får lekmannen anamma den lättaste åsikten eller anses han i så fall följa sin förbjudna lust?

Svar: Han anses följa sin lust. Den som anammar den lättaste och enklaste åsikten ehuru den motstrider beviset, följer sin lust. I samband med meningsskiljaktigheter är det obligatoriskt att anamma åsikten som är baserad på bevis. Det är obligatoriskt; att ta åsikten som är baserad på bevis i Qur’ânen och Sunnah. Det är obligatoriskt, oavsett om den är överensstämmande med din lust eller inte.