Kallarens schema

Fråga: En person vill kalla till Allâh och göra goda handlingar men inser att hans aktiviteter och privata ärenden tar för mycket av hans tid. Får han ta betalt för sina handlingar om hans avsikt är god?

Svar: Om människan har en god avsikt, så underlättar Allâhs hennes arbete. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”1

Det är en sak.

En annan sak är att människan måste ordna sin tid. Hon har rättigheter över sig själv, hennes familj har rättigheter över henne och hennes gäst har rättigheter över henne. Alltså måste hon ordna sin tid så att hon kan förse sin familj med dess rättigheter. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den bästa nattbönen är Dâwûds nattbön; han sov halva natten, bad en tredjedel och sov en sjättedel.”

Om personen gör denna goda handling uppriktigt för Allâhs sak, så underlättar Allâh den för honom. Dock går det inte att vilja vara ledande i kunskap, kall och goda handlingar utan rörelse. Han påminner om det som rapporteras från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

Den smarte granskar sig själv och handlar inför livet efter döden. Den oförmögne följer efter sitt jags lust och har falska förhoppningar om Allâh.”2

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).

2at-Tirmidhî (2459) som sade att den är god, Ibn Mâdjah (4260), Ahmad (17123) och al-Hâkim (1/57) som autentiserade den. Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf Sunan at-Tirmidhî” (263).