Förnekades bara av Djahmiyyah

an-Nadjdjâd sade:

”Vi dyrkar Allâh (ta´âlâ) med och tror på det som vi har skrivit ned och förklarat av autentiska och sammanbundna hadîther från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och det som har sagts av ´Abdullâh bin ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) och de lärda efter honom som de har tagit den kunskapen från mun till mun, generation efter generation, fram till våra lärdas tid, gällande tolkningen av Hans (ta´âlâ) ord:

عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”1

Den berömvärda platsen är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall sitta med sin Herre på tronen. Den som förnekar eller opponerar sig mot detta är ute efter Djahmiyyahs dogm. En sådan person skall undvikas och distanseras och det skall varnas för honom. Abû Bakr al-Kâtib berättade att Abû Dâwûd as-Sidjistânî sade:

”Den som avfärdar Mudjâhids hadîth är Djahmî.”

Muhammad bin Suhayb och flera av våra lärda berättade för oss, från Muhammad bin ´Abdil-Malik ad-Daqîqî som sade:

”Jag hörde denna hadîth för femtio år sedan. Jag har inte hört någon förneka den. Det är bara kättarna och Djahmiyyah som beljuger den.”

117:79