Byt skor

576 – Rayhânah, kusin och hustru till vår imam och moder till hans son ´Abdullâh. Han fick inga andra barn med henne.

Abû Bakr al-Khallâl sade: Ahmad bin Muhammad al-Barâthî underrättade oss: Ahmad bin ´Anbar berättade för mig:

”Efter att Umm Sâlih hade gått bort, sade Ahmad till en av kvinnorna: ”Gå till min kusin och fråga henne om hon vill gifta sig med mig.” Hon sade: ”Jag gjorde det. Jag frågade henne och hon gick med på det. När jag kom tillbaka, sade han: ”Hörde hennes syster vad du sade?” Hennes syster var nämligen enögd. Jag sade: ”Ja.” Då sade han: ”Gå tillbaka och be om den enögdas hand.” Hon gick då till henne och hon gick också med på det. Det är hon som är moder till hans son ´Abdullâh. Han spenderade sju dygn med henne. Därefter sade hon till honom: ”Vad tycker du, käre kusin? Är det något du inte tycker om?” Han sade: ”Nej, bara dina sandaler som hörs.”

Khattâb bin Bishr sade:

”Ahmad bin Hanbals hustru sade till honom efter att ha levt med honom ett par dagar: ”Finns det något som du ogillar med mig?” Han sade: ”Nej, bara dessa sandaler som du har på dig och som inte fanns på Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid.” Följaktligen sålde hon dem och köpte andra som hon använde.”