En andra samling och ett andra böneutrop i moskén

al-Bukhârî sade:

30 – Kapitel om samlingsbönens dygd

Om al-Aswad missade samlingsbönen gick han till en annan moské.

Anas kom till en moské vari det redan hade betts. Följaktligen kallade han till bön och bad samlingsbönen.

Han (rahimahullâh) nämnde två rapporteringar:

1 – Om al-Aswad missade samlingsbönen gick han till en annan moské. Detta för att kunna be samlingsbönen.

2 – Anas kom till en moské vari det redan hade betts. Följaktligen kallade han till bön och bad samlingsbönen. Detta bevisar att det är tillåtet att be en andra samlingsbön i en och samma moské.

Vad Anas bin Mâliks (rahimahullâh) böneutrop beträffar, baseras det på att han inte hade hört böneutropet. Han kan ha kommit fram till en stad som de redan hade kallat till bön i. Ett böneutrop som han själv inte hörde i öknen. Sålunda kallade han själv till bön. För övrigt är det inte föreskrivet för personen som är inne i en stad att upprepa böneutropet. Ett sådant böneutrops legitimitet faller med stadens böneutrop.

Så om tiden är inne och du är på resande fot och sedermera kommer fram till en stad efter att bönen har betts, så får du kalla till bön och läsa Iqâmah ehuru du skulle vara inne i en moské. Detta gäller alltså om du inte har hört böneutropet.