Du behöver inte Qâdiyâniyyahs böcker

Fråga: Den förste som sade att sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nämns i hinduiska skrifter var Mirza Ghulâm Ahmad al-Qâdiyânî. Vissa kallare refererar till hans böcker och sprider hans uttalanden till allmänheten. Är det föreskrivet?

Svar: Nej. Du behöver inte mer än Qur’ânen och Sunnah. Du behöver inte Qâdiyâniyyahs böcker.