Förtjänar att vara innovatör

Ett fördömande av den som prioriterar ´Alî framför ´Uthmân (rahimahumâ Allâh)

526 – Muhammad bin Abî Hârûn underrättade mig att Ishâq bin Ibrâhîm berättade för dem:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om den som prioriterar ´Alî framför ´Uthmân varpå han svarade: ”Han är en dålig man. Vi börjar med den som nämndes av profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare och prioriterades av profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

527 – Ahmad bin al-Hasan al-Warrâq skrev till mig från Mosul: Bakr bin Muhammad berättade för oss, från sin fader, från Abû ´Abdillâh som frågade honom om den som säger:

”Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân.” Han svarade: ”Jag tycker inte om det.” Jag sade: ”Är han innovatör?” Han svarade: ”Jag tycker inte om att göra Tabdî´ på honom. Innovation är strävt.” Jag sade: ”Han som nämner Abû Bakr, ´Umar och ´Alî och blir tyst utan att prioritera någon då?” Han sade: ”Jag tycker inte om det heller.” Jag sade: ”Är han innovatör?” Han svarade: ”Jag tycker inte om den åsikten.”

Abû ´Abdillâh sade:

”Det rapporteras att flera av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade ´Uthmân. Ibn Mas´ûd sade: ”Den bäste som är kvar.” ´Â’ishah sade: ”´Uthmân blev bättre än ´Alî.”

ad-Dûrî sade: Jag hörde Yahyâ säga: Sharîk sade:

”Ingen som det finns något gott i prioriterar ´Alî framför Abû Bakr och ´Umar.”

528 – Han sade: Qabîsah bin ´Uqbah berättade för oss: Jag hörde Sufyân ath-Thawrî säga:

”Den som prioriterar någon framför Abû Bakr och ´Umar har förnedrat Muhâdjirûn och Ansâr. Jag anser inte att han gagnas av sina handlingar.”

Han sade också: ´Abdul-´Azîz bin Abân al-Qurashî berättade för oss: Jag hörde Sufyân ath-Thawrî säga:

”Den som prioriterar någon framför Abû Bakr och ´Umar har förnedrat 12.000 av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var nöjd med dem när han dog.”

529 – al-Maymûnî underrättade mig: Shabâbah berättade för oss: al-Furât berättade för oss: Jag sade till Maymûn bin Mihrân:

”Tycker du att Abû Bakr och ´Umar är bättre än ´Alî?” Han skakade till så att han tappade sin käpp och sade: ”Jag trodde inte att jag skulle uppleva att man avviker från dem två. De två var islams topp, samlingens topp.”

530 – Zuhayr bin Sâlih bin Ahmad bin Hanbal underrättade mig: Min fader berättade för mig:

”Jag lyssnade medan min fader blev frågad om personen som prioriterar ´Alî framför ´Uthmân är innovatör. Han svarade: ”Han förtjänar att vara innovatör. Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade ´Uthmân framför ´Alî.”

531 – ´Alî bin ´Îsâ underrättade mig att Hanbal berättade för dem:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh bli frågad om han anser att personen som prioriterar ´Alî framför ´Uthmân vara innovatör. Han svarade: ”Han förtjänar att vara innovatör. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade ´Uthmân.”

Hanbal sade på ett annat ställe:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om personen som säger ´Alî och ´Uthmân. Han svarade: ”De är bättre än andra.” Därefter nämnde han flera lärda från Kûfah och sade: ”De är bättre än Râfidhah. Därmed skiljer de sig dock från Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Jag säger ´Uthmân och sedan ´Alî – må Allâh benåda dem båda.”

532 – ´Alî bin ´Abdis-Samad underrättade mig: Jag hörde Hârûn ad-Dîk säga: Jag hörde Ahmad bin Hanbal säga:

”Den som säger Abû Bakr, ´Umar och ´Uthmân är Sunnî. Den som säger Abû Bakr, ´Umar, ´Alî och ´Uthmân är Râfidhî.”

533 – Eller så sade han:

”… är innovatör.”

Han sade: Muhammad bin ´Alî underrättade mig: Sâlih berättade för oss att hans fader sade:

”Han förtjänar att vara innovatör. Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare prioriterade ´Uthmân.”

534 – Zakariyyâ bin Yahyâ underrättade mig:

”Jag hörde en man fråga Abû ´Abdillâh om den som prioriterar ´Alî framför ´Uthmân. Han sade: ”Det är uselt sagt.”

I det här ämnet kan jag inte se att Abû ´Abdillâh, trots att han är passiv på flera ställen, föraktar att kalla en sådan person för ”innovatör”. Det verkar som att han ansåg det vara harmlöst att kalla honom för ”innovatör”. Jag kan dock inte se att han själv konstaterar att han är innovatör. Frågan som återberättas av ´Alî bin ´Abdis-Samad via Hârûn återberättas också av Abû Bakr bin Sadaqah via Hârûn, vilket nämns i slutet av kapitlen. Däri finns ett tillägg som heter:

”Det är svårt numera. Det är svårt numera.”

Han sade inte det som ´Alî bin ´Abdis-Samad sade. Likaså tvivlade ´Alî bin ´Abdis-Samad på formuleringen. Abû ´Abdillâhs slutgiltiga åsikt är att han föraktade åsikten, konstaterade inte att personen är innovatör men inte heller fördömde han den som kallade en sådan person för ”innovatör”.