Här är det svårt att utesluta någon ur Ahl-us-Sunnah

Kapitel om den som prioriterar Abû Bakr och ´Umar och sedan är tyst

510 – ´Abdul-Malik bin ´Abdil-Hamîd underrättade oss att han sade till Abû ´Abdillâh:

”En person säger Abû Bakr och ´Umar för att sedan vara tyst utan att nämna ´Uthmân. Är hans Sunnah fulländad?” Han svarade: ”Är hans Sunnah fulländad? Hans Sunnah är inte fulländad.”

511 – Zakariyyâ bin Yahyâ underrättade mig: Abû Tâlib berättade för oss: Abû ´Abdillâh sade:

”Jag har fått reda på att Yahyâ stannade efter ´Umar. Han anammade det från Sufyân. ´Abdur-Rahmân fick reda på det varpå han fördömde Yahyâ för det och sade: ”Vem tar du efter i det? Så säger inte de i Basrah.”

512 – Yazîd bin al-Haytham bin Tahmân underrättade mig: Yahyâ bin Ma´în sade: Yahyâ bin Sa´îd sade:

”Sufyân ath-Thawrîs åsikt var att nämna Abû Bakr och ´Umar och sedan vara tyst.”

Yahyâ bin Ma´în sade:

”Det var Yahyâ bin Sa´îds åsikt.”

513 – Muhammad bin Mûsâ underrättade mig: Abû Dja´far Hamdân bin ´Alî berättade att han hörde Abû ´Abdillâh säga:

”Yahyâ bin Sa´îd brukade säga: ”´Umar stannade och jag stannar.”

Abû ´Abdillâh sade:

”Detta har jag inte hört från Yahyâ. Abû ´Ubayd berättade det för mig. Jag har varken frågat någon om det eller vad han har gjort med det.”

Abû Dja´far sade:

”Abû ´Abdillâh! Anser du att han som bara nämner Abû Bakr och ´Umar tillhör Ahl-us-Sunnah?” Han sade: ”Sätt mig inte i en sådan position. Vad skall vi göra med dem i Kûfah?”

Abû Dja´far sade:

”Abûs-Sarrî ´Abdûs bin ´Abdil-Wâhid berättade för mig att han sade: ”Det är svårt att utesluta folk ur Ahl-us-Sunnah.”