Gåvor till barn efter dyrkan

Fråga: Är det tillåtet att ge presenter till barn för att ha gjort en viss dyrkan och varit rättfärdiga?

Svar: Det är bra. Det uppmuntrar och uppfostrar dem. Det är bra.