Hon skall in, inte ut

Fråga: En muslimsk kvinna i ett otroget land har en oanständig dotter som trotsar sina föräldrar. Är det tillåtet att kasta ut henne ur hemmet?

Svar: Nej. De skall låta henne förbli hemma och skydda henne. De skall skydda henne och inte låta henne gå ut. De skall låsa in henne i hemmet och skydda henne.