Vilken tidtabell?

Fråga: I Frankrike finns meningsskiljaktigheter om bönetiderna, speciellt gällande ´Ishâ’ och Fadjr. Vi närmar oss Ramadhân och befarar prövning och splittring. Skall vi rätta oss efter Fiqh-akademins (المجمع الفقهي) tidtabell eller den stora moskéns tidtabell i Paris?

Svar: Referera till ert islamiska center. Referera till ert islamiska center. Det skall ta till sig säkerhetsåtgärder och göra det som är obligatoriskt.