Då är analsex större otro

Fråga: Hadîthen säger:

”Den som har analsex med sin kvinna har tagit avstånd från vad som har uppenbarats för Muhammad.”

Hädar personen som utövar det?

Svar: Det är ett hot, ett strängt hot. Han är otrogen om han anser analsex vara lovligt. Annars är han en syndare som begår en stor synd.