Inte ens en timme

Fråga: Får en kvinna flyga ensam om färden inte är längre än tre timmar?

Svar: Nej, inte ens en timme. Hon får bara resa med mahram:

”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa ett dygn utan mahram.”1

Vad skall hon göra om hon blir sjuk eller planet ändrar kurs? Vem skall då ta emot henne? Vem skall då se efter henne? Det går inte.

1al-Bukhârî (1088) och Muslim (1338).