Lektion till kvinnor utan skynke

Fråga: Får en man undervisa främmande kvinnor utan skynke mellan dem?

Svar: Nej, inte utan skynke. Han får dock undervisa dem om det finns ett skynke mellan dem som skyler dem.