Studenten som undanhåller kunskap

Fråga: Vi har en yngling som jag alltid ser i moskén. Varje gång någon frågar honom om bad efter sexuell orenhet nämner han endast det giltiga badet. Han förklarar inte badets rekommendationer och plikter. Hans argument är att han inte vill försvåra det för människorna. Har han rätt?

Svar: En människa som bara klargör föreskriftens plikter undanhåller kunskap. Studenten är ålagd att klargöra såväl plikter som rekommendationer. Han får säga till människorna vad som är plikt respektive rekommendation; det räcker med plikt men det är än bättre med rekommendation.

Jag svär vid Allâh att personen som inte lär ut Sunnah bara för att han vill benåda människorna är inte mer barmhärtig än Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjorde för samfundet både det tillräckliga och det rekommenderade.

Jag råder brodern att frukta Allâh och förklara för människorna både plikter och rekommendationer. Det är bättre för honom. Även han belönas om andra praktiserar rekommendationer via honom. Alltså skall han förklara plikter och rekommendationer; gör ni bara det obligatoriska, så har ni renat era samveten, och om ni även gör det rekommenderade, så belönas ni än mer. Men att undanhålla sanningen bara för att inte försvåra? Är han mer barmhärtig mot de troende än vad sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var? Nej, det är han inte.