Kvinnans snabba resa idag

Fråga: Angående kvinnans resa utan mahram, rapporteras det från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att hon inte får resa en dags färd, två dagars färd och tre dagars färd utan mahram. Idag är resorna korta. Är de undantagna?

Svar: Poängen ligger inte i tiden. Poängen ligger i avståndet. Den ligger inte i tiden ehuru resan skulle ta en timme. Det är alltså inte där poängen ligger.