Då får hon resa ensam

Fråga: Får en kvinna resa utan mahram om hon är i behov?

Svar: Hon får inte resa utan mahram:

”Det är inte tillåtet för en kvinna som tror på Allâh och den Sista dagen att resa ett dygn utan mahram.”1

De säger att utvandring är det enda undantaget. Om hon behöver utvandra får hon resa utan mahram.

1al-Bukhârî (1088) och Muslim (1338).