Oregelbunden månadsperiod på grund av preventivmedel

Fråga: En kvinna har tagit preventivmedel varpå hennes månadscykel har ändrats. Ibland varar den en vecka och upphör, sedan kommer den igen efter två veckor och då är det bara lite blod. Vad görs i ett sådant fall?

Svar: När hon ser blod agerar hon därefter. När det upphör badar hon och ber. Hon skall gå efter blodets uppkomst och dess upphörande. När det kommer agerar hon därefter och slutar be. När det upphör badar hon och börjar be.