Påminnelse mellan Raka´ât under Tarâwîh 2

Beträffande påminnelser efter fyra Raka´ât av Tarâwîh, så är det en helt annan sak. Även om det inte finns någon order som tyder på tillstånd, så anser jag att nattbönen är ett speciellt tillfälle som inte är ämnat för kunskap och undervisning. Det är ämnat för bön till Allâh med stående position, Rukû´, Sudjûd och Dhikr efter bönen. Det här tillståndet får inte blandas med något som till och med är bättre än dyrkan. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Kunskapens dygd är bättre än dyrkans dygd och det bästa i er religion är fromhet.”1

Det vill säga att frivillig kunskap är bättre enligt Allâh än frivillig dyrkan. Det är bättre att söka kunskap än att göra frivilliga handlingar, men ibland är den mindre bra handlingen bättre än den bättre handlingen. Ni vet ju exempelvis att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd Qur’ân-läsning i Rukû´ och Sudjûd. I Rukû´ och Sudjûd säger vi bland annat:

سبحان ربي العظيم

”Fri är min Herre, den Väldige, från brister.”

respektive:

سبحان ربي الأعلى

”Fri är min Herre, den Högste, från brister.”

Är dessa böner bättre än Qur’ân-läsning? Nej. Jo, just i det här fallet är de bättre än Qur’ân-läsning. Vi läser inte al-Fâtihah i Tashahhud. Vi läser:

التحيات لله، و الصلوات و الطيبات.

”Högaktningen, bönerna och det goda tillkommer Allâh...”

Är denna bön bättre än al-Fâtihah? Nej. Men vi är trotsiga om vi läser al-Fâtihah i Tashahhud och vi följer om vi läser bönen. Visdom är att sätta saker och ting på rätt plats.

Efter att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade via sin Herre föreskrivit nattbönen i Ramadhân, brukade han påminna? Brukade han lära ut? Nej. Det var en ren dyrkan. Därför anser jag att påminnelser under Tarâwîh är inte föreskrivna. Det enda undantaget är om det uppstår en incident där exempelvis imamen märker att en person inte kan be nattbönen. I så fall får han lära honom. Men att göra påminnelser till en rutinsak under Tarâwîh i Ramadhân är en innovation i religionen.

1at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (4/196). God berättarkedja enligt al-Mundhirî i ”at-Targhîb wat-Tarhîb” (3/24).