Så säger lekmännen

Fråga: Stämmer det att utslag varierar beroende på tid och plats?

Svar: Det är vad som sägs i folkmun. Ett utslag skall vara baserat på Qur’ânen och Sunnah, alltid och överallt. Det skall inte lämna Qur’ânen och Sunnah.